TRANG CHỦ BẢNG GIÁ FAQ TÍNH NĂNG KHÁCH HÀNG
Đăng Nhập | Dùng Thử
Dịch vụ giám sát web và web apptication
 

Với dịch vụ giám sát web, khi đó server của GlobalNSC sẽ giám sát port của web server, ví dụ port 80, 8080,… Với dịch vụ web application server sẽ giám sát nội dung của trang web (nâng cao hơn dịch vụ giám sát web) và thông báo khi:

  • Nội dung trang web thay đổi,
  • Port của web server khách hàng bị lỗi

Kiểm tra nội dung trang web
Điền từ khóa trang web vào kiểm tra bằng cách, Ví dụ mở chương trình Internet Explorer, chọn Page, View Source (Code), kết quả ra như sau:
Kết quả chi tiết của dịch vụ giám sát Web Application


 
   
Tài nguyên