TRANG CHỦ BẢNG GIÁ FAQ TÍNH NĂNG KHÁCH HÀNG
Đăng Nhập | Dùng Thử
Giám sát Traffic
 

 - Tính năng:
+ Địa chỉ IP nguồn các máy tính dùng nhiều Traffic.
+ Địa chỉ IP đích các máy tính dùng nhiều Traffic.
+ Tỉ lệ sử dụng Traffic của các nhóm dịch vụ như: Web, Mail, Chat,…

- Chức năng:
+ Nhận biết được dấu hiệu hay nguy cơ của những cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), phát tán virus.
+ Xử lý khi bị nghẽn traffic.
+ Phân chia băng thông hợp lí cho từng loại dịch vụ mạng khác nhau.

 
   
Tài nguyên