TRANG CHỦ BẢNG GIÁ FAQ TÍNH NĂNG KHÁCH HÀNG
Đăng Nhập | Dùng Thử
Giám sát Web, Mail, đường truyền ( SaaS )
 

Dịch vụ giám sát trạng thái chung của server, đường truyền bằng cách Ping tới server, đường truyền của khách hàng
Dịch vụ giám sát cho Mail server (thông qua kiểm tra SMTP và POP3), WEB, IMAP,
SSH, Telnet, DNS, SQL, FTP…
Thêm  dịch vụ kiểm tra Mail Server (SMTP Port)

Chi tiết dịch vụ Mail Server sau khi kiểm tra

 
   
Tài nguyên